background image

62A-7

AER CONDIŢIONAT

Denumire piese

L90

62A

(7)

Motoventilator habitaclu

(8)

Motoventilator de răcire

(9)

Radiator motor

(10)

Lichid de înaltă presiune

(11)

Vapori de joasă presiune

(12)

Vapori de înaltă presiune

(13)

Senzor de presiune

(14)

Habitaclu

(15)

Compartiment motor

(16)

Aer exterior

(17)

Spre cutie de amestec aer

(18)

Tablier tăblie

(19)

Aer exterior sau reciclat

(20)

Valvă de înaltă presiune

(21)

Valvă de joasă presiune