background image

62A-3

AER CONDIŢIONAT

Întreţinere

L90

62A

II - RECUPERARE FLUID REFRIGERENT

a

Pentru recuperarea sau controlul încărcării 
refrigerentului trei cazuri sunt de luat în considerare:

- motorul şi AC funcţionează (caz A),

- motorul funcţionează dar nu şi AC (caz B),

- motorul şi AC nu funcţionează (caz C).

Caz A:

- porniţi AC până la două declanşări ale grupului

motoventilator de răcire,

- opriţi motorul,

- efectuaţi un prim schimb (citiţi această primă

valoare),

- aşteptaţi 15 min,

- verificaţi ca presiunea relativă să fie mai mică sau

egală cu 0 bari,

- reîncepeţi ciclurile de schimburi cât timp presiunea

relativă nu este egală sau mai mică de 0 bari,

- adunaţi valorile diferitelor schimburi, încărcarea

este confirmată bună, dacă suma găsită este egală
cu + 35 g sau - 100 g faţă de încărcarea specificată.

Caz B:

- porniţi motorul până la două declanşări ale grupului

motoventilator de răcire,

- opriţi motorul,

- efectuaţi un prim schimb (citiţi această valoare),

- aşteptaţi 15 min,

- porniţi motorul până la două declanşări ale grupului

motoventilator de răcire,

- efectuaţi un al doilea schimb (citiţi această

valoare),

- reîncepeţi ciclurile de schimburi cât timp presiunea

relativă nu este egală sau mai mică de 0 bari,

- adunaţi valorile diferitelor schimburi, încărcarea

este confirmată bună, dacă suma găsită este egală
cu + 35 g sau - 100 g faţă de încărcarea specificată.

Caz C:

- efectuaţi un prim schimb (citiţi această valoare),

- aşteptaţi 2 min,

- reîncepeţi ciclurile de schimburi cât timp presiunea

relativă nu este egală sau mai mică de 0 bari,

- adunaţi valorile diferitelor schimburi, încărcarea

este confirmată bună dacă suma găsită este egală
cu + 35 g sau - 100 g faţă de încărcarea specificată.

III - TIRAJ PÂNĂ LA VID

a Efectuaţi obligatoriu un tiraj până la vid

corespunzător înainte de încărcare, în caz contrar
AC va fi defectuos.

Două cazuri sunt de luat în considerare:

- tirajul până la vid se efectuează de asemenea după

o descărcare (caz A),

- tirajul până la vid se efectuează după o pauză de

mai multe ore sau zile (caz B).

Caz A:

- tirajul până la vid este de 20 min.

Caz B:

- tirajul până la vid este de 45 min pentru a elimina

orice urmă de umiditate.

a Efectuaţi un test de etanşeitate la sfârşitul tirajului

până la vid (anumite staţii îl fac automat).

Notă:

- Circuitul de aer condiţionat este echipat cu o

singură valvă de umplere, anumite staţii nu
necesită decât utilizarea conductei de înaltă
presiune (consultaţi instrucţiunile staţiei de
încărcare
).

- După caz, porniţi sistemul câteva minute înainte

de recuperarea lichidului refrigerent pentru a-i
ameliora scoaterea.

IMPORTANT

Respectaţi obligatoriu aceste proceduri pentru a 
evita:

- proiectările de gaz în momentul deschiderii

circuitului,

- o  nerespectare a mediului eliberând gaz în

atmosferă în momentul deschiderii circuitului
sau în momentul tirajului până la vid.