background image

62A-2

AER CONDIŢIONAT

Întreţinere

L90

62A

În fiecare an, este recomandat:

- să curăţaţi şi să suflaţi condensorul şi radiatorul de

răcire al motorului,

- să vă asiguraţi că evacuarea apei de condensare a

dispozitivului de suflare aer rece nu este obturată.

Pentru verificarea periodică a încărcării fluidului
refrigerent consultaţi carnetul de întreţinere.

I - AGENT DE CURĂŢARE BACTERIAN AC

a

a Pulverizaţi tot spray-ul cu agent de curăţare, dotat

cu un prelungitor prin conducta filtrului habitaclului.

a Lăsaţi să acţioneze 15 min.
a Porniţi ventilatorul foarte încet timp de 5 min.

Material indispensabil

staţie de încărcare

ATENŢIE

Respectaţi obligatoriu instrucţiunile de securitate în
momentul unei lucrări la bucla rece (consultaţi
carnet de întreţinere)

Notă:

Trataţi sistemul de AC cu un agent de curăţare
special după fiecare perioadă de iarnă sau de
nefuncţionare prelungită pentru a elimina
eventualele emanaţii.

ATENŢIE

Este strict interzis să pulverizaţi agentul de
curăţare în intrarea de aer, pentru a evita să
deterioraţi GMV.