background image

62A-1

AER CONDIŢIONAT

Generalităţi

L90

62A

Goliţi şi umpleţi circuitul de aer condiţionat prin valva de
înaltă presiune (2) şi valva de joasă presiune (1).

108649

Notă:

- Puneţi obligatoriu buşoanele în conductele de AC

debranşate pentru a evita pătrunderea umidităţii în
circuit.

- Scoateţi buşoanele pieselor de schimb în ultimul

moment.

- Realizaţi un test de scurgere, cu motorul pornit cu

climatizarea şi pulsorul pornit la maxim, în cele
cinci minute care urmează încărcarea.

- Respectaţi cu rigurozitate instrucţiunile relative la

completările de ulei (consultaţi 62A, Aer
c o n d i ţ i o n a t ,   I n g r e d i e n t e
) în momentul
intervenţiilor asupra elementelor circuitului de aer
condiţionat.

- În momentul înlocuirii valvelor, respectaţi cu

rigurozitate cuplul de strângere de 8 N.m.

1

2