background image

61A-21

ÎNCĂLZIRE

Radiator de încălzire

L90

61A

a Puneţi o protecţie pe covor.

a Demontaţi:

- şurubul de fixare (6) a conductelor radiatorului de

încălzire.

- şurubul de fixare (7),

- radiatorul de încălzire.

REMONTARE

a Procedaţi în ordinea inversă demontării.

a Înlocuiţi garniturile radiatorului.

a Strângeţi la cuplu şuruburile de fixare a plăcii

întăriturii traversei planşei de bord (21 N.m).

a Efectuaţi:

- nivelul de lichid de răcire,

- purjarea circuitului de răcire (consultaţi 19A,

Răcire, Purjare circuit de răcire),

- un control de etanşeitate cu ajutorul dispozitivului

(Ms. 554-07).

a Branşaţi bateria începând cu borna pozitivă.

109538

6

7

ATENŢIE

Efectuaţi programările necesare (consultaţi 80A,
Baterie, Baterie: Demontare - remontare
).