background image

61A-19

ÎNCĂLZIRE

Radiator de încălzire

L90

61A

DEMONTARE

a Debranşaţi bateria începând cu borna negativă.

a Demontaţi:

- şuruburile de fixare (1),

- semicochilia superioară.

a Demontaţi şuruburile de fixare (2).

a Demontaţi ancadramentul tabloului de bord.

Scule şi dispozitive specializate indispensabile

Ms. 554-07

Aparat de control al
circuitului de răcire şi
al supapei vasului de
expansiune 

Cupluri de strângerem

şuruburi de fixare a
plăcii întăritură traversă
planşă de bord

21 N.m

107817

1

107816

107818

2