background image

61A-16

ÎNCĂLZIRE

Cablu de comandă amestec de aer

L90

61A

a Demontaţi teaca din opritorul teacă (4).
a Extrageţi extremitatea cablului de comandă amestec

de aer (5).

a Demontaţi cablul de comandă amestec de aer.

REMONTARE

a Remontaţi:

- opritorul teacă pe tabloul de comandă,

- cablul de amestec pe tabloul de comandă.

a Remontaţi cablul de amestec pe cutia repartitorului.
a Poziţionaţi comanda de amestec spre faţa

vehiculului pe cutia repartitorului.

a Remontaţi opritorul teacă pe cutia repartitorului.
a Procedaţi în ordinea inversă demontării.

a Branşaţi bateria începând cu borna pozitivă.

109538

4

5

ATENŢIE

- Verificaţi dacă, cablul de comandă amestec se
poate deplasa pe toată cursa lui.

- Efectuaţi programările necesare (consultaţi 80A,
Baterie, Baterie: Demontare - remontare
).