background image

10A-53

ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR

Motor: Dezmembrare

K7J, şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M, şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790

10A

a Evoluţie a capului suportului motor DESVIL  care

serveşte la repararea motorului: înlocuirea capului
TS 126 (1) cu capul TS 127 (2).

a Particularităţi ale acestui nou cap:

- ungere permanentă a axei de rotaţie,

- blocare grad cu grad a capului.

20152

ATENŢIE

Defiletaţi obligatoriu şurubul de bridare (3) până
la capăt, pentru a elibera capul atunci când
motorul nu mai este pe suport.

2

3

1