background image

61A-14

ÎNCĂLZIRE

Cablu de comandă distribuţie aer

L90

61A

a Remontaţi cablul de distribuţie pe cutia repartitorului.
a Poziţionaţi comanda de distribuţie spre spatele

vehiculului pe cutia repartitorului.

a Remontaţi opritorul teacă pe cutia repartitorului

trăgând uşor de opritorul teacă pentru a compensa
jocul.

a Procedaţi în ordinea inversă demontării.
a Branşaţi bateria începând cu borna pozitivă.

ATENŢIE

- Verificaţi dacă, comanda de distribuţie se poate
deplasa pe toată cursa ei.

- Efectuaţi programările necesare (consultaţi 80A,
Baterie, Baterie: Demontare - remontare
).