background image

61A-13

ÎNCĂLZIRE

Cablu de comandă distribuţie aer

L90

61A

a Demontaţi opritorul teacă distanţând clema (3).
a Extrageţi cablul de comandă distribuţie aer (4) din

tabloul de comandă.

a Demontaţi teaca din opritorul teacă (5).
a Extrageţi extremitatea cablului de comandă

distribuţie aer (6).

a Demontaţi cablul de comandă distribuţie aer.

REMONTARE

a Remontaţi:

- opritorul teacă pe tabloul de comandă,

- cablul de distribuţie pe tabloul de comandă.

108114

3

4

108094

108093

5

6