background image

61A-6

ÎNCĂLZIRE

Tablou de comandă: Funcţionare

61A

3 - Reglaj ventilare

Utilizare normală:

- Rotiţi comanda (3) pe una din cele patru poziţii pentru

a porni ventilarea şi pentru a regla puterea ei,

- Poziţionaţi pe 1 pentru o ventilare minimă şi pe

4 pentru a obţine o ventilare maximă.

Poziţia 0:

- În această poziţie, ventilarea aerului în habitaclu este

nulă. Există un debit de aer scăzut atunci când
vehiculul rulează. Această poziţie este de evitat în
utilizarea curentă.

4 - Pornire reciclare aer (cu izolare habitaclu)

Puneţi comanda (1) spre simbolul (10) reciclare aer.
Astfel, aerul este reţinut în habitaclu şi este reciclat fără
admisie de aer din exterior.

Reciclarea permite:

- să vă izolaţi de ambianţa exterioară (circulaţie în zone

poluate...),

- să atingeţi mai rapid temperatura dorită în habitaclu.

108642

3

108642

Notă:

- Utilizarea prelungită a acestei poziţii poate antrena

aburirea geamurilor şi apariţia disconfortului din
cauza aerului neîmprospătat.

- Reveniţi rapid în funcţionare normală (aer exterior)

deplasând din nou comanda (1).

10

1