background image

61A-5

ÎNCĂLZIRE

Tablou de comandă: Funcţionare

61A

I - DESCRIERE

(1) Comandă de reciclare aer

(2) Reglaj temperatură aer

(3) Reglaj viteză de ventilare

(4) Reglaj repartizare aer în habitaclu

II - PRINCIPIU DE FUNCŢIONARE

1 - Reglaj temperatură aer

Rotiţi comanda (2) în funcţie de temperatura dorită.

2 - Repartizare aer în habitaclu

- Manevraţi comanda (4) pentru a pune cursorul în faţa 

poziţiilor reperate:

Poziţia (5):

• fluxul de aer este dirijat spre toate aeratoarele,

Poziţia (6):

• fluxul de aer este dirijat spre toate aeratoarele şi spre

picioare,

Poziţia (7):

• fluxul de aer este dirijat spre picioare,

Poziţia (8):

• fluxul de aer este împărţit între frizele de dezaburire

a parbrizului şi spre aeratoarele de la picioare,

Poziţia (9):

• fluxul de aer este dirijat spre frizele de dezaburire a

parbrizului.

108642

108642

2

1

4

3

2

108642

6

5

4

9

8

7