background image

61A-4

ÎNCĂLZIRE

Conductă de distribuţie aer faţă

L90

61A

DEMONTARE

a Debranşaţi bateria începând cu borna negativă.
a Demontaţi planşa de bord (consultaţi 

57A,

Accesorii interioare, Planşă de bord).

Conductă de distribuţie aer faţă dreapta

a Demontaţi şurubul de fixare (1) a conductei de

distribuţie aer faţă dreapta.

a Dislocaţi conducta de distribuţie aer faţă dreapta

în (2).

Conductă de distribuţie aer faţă stânga

a Demontaţi şurubul de fixare (3) a conductei de

distribuţie aer faţă stânga.

a Dislocaţi conducta de distribuţie aer faţă stânga

în (4).

REMONTARE

a Procedaţi în ordinea inversă demontării.
a Branşaţi bateria începând cu borna pozitivă.

108099

108101

1

2

3

4

ATENŢIE

Efectuaţi programările necesare (consultaţi 80A,
Baterie, Baterie: Demontare - remontare
).