background image

59A-6

ACCESORII DE SECURITATE

Peduncul centură spate

59A

DEMONTARE

a Demontaţi perna banchetei spate

a Demontaţi:

- şurubul (1),

- pedunculii.

REMONTARE

a Strângeţi la cuplu şuruburile de fixare a

pedunculului (21 N.m)

a Procedaţi în ordinea inversă demontării.

Cupluri de strângerem

şuruburi de fixare a
pedunculului

21 N.m

108525

108524

108528

Notă:

Nu este necesar să demontaţi spătarul
banchetei, pentru a demonta pedunculii.

1