background image

59A-5

ACCESORII DE SECURITATE

Peduncul centură faţă

59A

DEMONTARE

a Demontaţi şurubul (1).
a Extrageţi carterul (2).

a Demontaţi piuliţa (3).
a Extrageţi pedunculul.

REMONTARE

a Strângeţi la cuplu piuliţa de fixare a pedunculului

(25 N.m).

a Procedaţi în ordinea inversă demontării.

Cupluri de strângerem

piuliţă de fixare a
pedunculului

25 N.m

108291

108293

1

2

3