background image

59A-1

ACCESORII DE SECURITATE

Centură de securitate faţă

59A

DEMONTARE

a Demontaţi garnitura stâlpului mijloc (consultaţi 71A,

Garnisaj interior caroserie, Garnitură stâlp
mijloc
).

a Demontaţi şurubul (1).

a Extrageţi rulorul.

a Demontaţi mecanismul de reglare pe înălţime (dacă

vehiculul este echipat).

REMONTARE

a Procedaţi în ordinea inversă demontării.

a Strângeţi la cupluri:

şurubul de fixare a rulorului (21 N.m)

şuruburile de fixare a mecanismului de reglare

pe înălţime (21 N.m)

Cupluri de strângerem

şurub de fixare a
rulorului

21 N.m

şuruburi de fixare a
mecanismului de reglare
pe înălţime

21 N.m

108519

1