background image

57A-16

ACCESORII INTERIOARE

Parasolar

57A

DEMONTARE

a Demontaţi şurubul (1).

a Demontaţi parasolarul.

a Demontaţi suportul parasolarului (2).

REMONTARE

a Procedaţi în ordinea inversă demontării.

108728

108729

108730

1

2