background image

57A-13

ACCESORII INTERIOARE

Retrovizor interior

57A

DEMONTARE

a Demontaţi retrovizorul (1).

REMONTARE

a Procedaţi în ordinea inversă demontării.

108659

1