background image

10A-50

ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR

Motor: Dezmembrare

K7J, şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M, şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790

10A

PREGĂTIRE MOTOR PENTRU MONTAREA 
ACESTUIA PE SUPORT

a

a Demontaţi fasciculul de cabluri electrice motor.
a Goliţi uleiul motor.
a

1 - FIXARE MOTOR PRIN FAŢA ACCESORII

a - Motoare echipate cu curea striată

a Demontaţi:

- galetul întinzător,

- cureaua de accesorii.

Scule şi dispozitive specializate indispensabile

Mot. 1378

Broşe X & Y utilizabile
cu broşa A adaptabile pe
stâlp DESVIL

Mot. 792-03

Placă suport motor
pentru stâlp DESVIL

Mot. 582-01

Sector de imobilizare
volant motor (motoare K)

Mot. 1677

Sector de imobilizare
volant motor (motoare F)

100606

IMPORTANT

Pentru a lucra în condiţii maxime de securitate la
motor, utilizaţi obligatoriu suportul nou sau
modificaţi suportul vechi la fabricant. Atunci când
motorul este pe stâlp, puneţi obligatoriu
patinele (1).

1

1

Notă:

Există două metode pentru a fixa motorul pe 
suportul său:

- prin faţa accesorii,

- prin faţa de cuplare.

107501